CWESTIYNAU CYFFREDIN YNGHYLCH CANLYNIADAU

Gweler yr ymatebion isod i'r Cwestiynau Cyffredin ynghylch canlyniadau rydym ni'n eu derbyn fel tîm. Ar ôl darllen y Cwestiynau Cyffredin hyn, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr os oes rhagor o ymholiadau gennych.

DYDDIADAU ALLWEDDOL SYDD AR DDOD

CAEL MYNEDIAD I’CH CANLYNIADAU

DEALL EICH CANLYNIADAU

Dy Opsiynau a'r Camau Nesaf

Ar ôl darllen y Cwestiynau Cyffredin hyn, cysyllta â'r Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr os oes gennyt ti ymholiadau pellach.

Gelli di hefyd archwilio'r sesiynau cymorth pwrpasol sy'n cael eu cynnal gan ein Tîm. Bydd y rhain yn gyfle i ofyn cwestiynau, a chlywed yr atebion i gwestiynau pobl eraill.