RHEOLIADAU ASESU AR GYFER RHAGLENNI PEIRIANNEG

Gweler crynodeb isod o'r rheolau asesu ar gyfer pob lefel astudio. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y Rheoliadau Asesu Prifysgol

Ar gyfer gwybodaeth am bynciau sy'n cynnwys:

  • Sut i ddod o hyd i'ch canlyniadau
  • Sut caiff canlyniadau eu cyfrifo
  • Cymhwysedd i ailsefyll

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin am Ganlyniadau.

BETH MAE ANGEN I MI EI WNEUD I BASIO'R FLWYDDYN/GRADDIO? (ISRADDEDIG)

BETH MAE'N RHAID I MI EI WNEUD I BASIO'R FLWYDDYN/GRADDIO? (ÔL-RADDEDIG)

YSTYRIAETHAU MENG

Y dyddiad olaf i fyfyrwyr Blwyddyn 3 drosglwyddo I'R rhaglen MEng neu O'R rhaglen hon yw 15 Ebrill 2024. Cysylltwch â'r Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr os oes gennych gwestiynau.

SUT CAIFF FY NGRADD EI CHYFRIFO? (ISRADDEDIG & Ôl-raddedig)