RHEOLIADAU ASESU AR GYFER RHAGLENNI GWYDDONIAETH

Gweler isod grynodeb o'r rheolau asesu ar gyfer pob lefel astudio, a gweler hefyd Reolau'r Brifysgol ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu Credydau mewn Amgylchedd Modiwlaidd a'r tudalennau ynghylch Dosbarthiad Graddau Anrhydedd i gael manylion llawn.

Gweler hefyd ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am Ganlyniadau i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i gyrchu eich canlyniadau, cymhwysedd i ailsefyll a sut caiff canlyniadau eu cyfrifo.

Sylwer bod y rheolau hyn yn berthnasol i'r rhaglenni/adrannau canlynol yn unig:

  • Cyfrifiadureg (gan gynnwys Peirianneg Meddalwedd)
  • Mathemateg
  • Y Biowyddorau (Sŵoleg, Bioleg, Bioleg y Môr)
  • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Ffiseg
  • Daearyddiaeth
  • Cemeg

BETH MAE ANGEN I MI EI WNEUD I BASIO'R FLWYDDYN/GRADDIO? (ISRADDEDIG)

BETH MAE'N RHAID I MI EI WNEUD I BASIO'R FLWYDDYN/GRADDIO? (ÔL-RADDEDIG)

SUT CAIFF FY NGRADD EI CHYFRIFO? (ISRADDEDIG & ÔL-RADDEDIG)