Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Darllenwch ein tudalen Gwybodaeth Allweddol am Ganlyniadau i weld sut i gael gafael ar eich canlyniadau a gwybodaeth am eich opsiynau.

Cliciwch isod am reoliadau asesu Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff neu Beirianneg. Dylai'r wybodaeth a ddarperir ateb cwestiynau cyffredin sy'n cael eu gofyn i ni, er enghraifft:

·         Beth mae'n rhaid i mi ei wneud i basio'r flwyddyn?

·         Fydd y marciau wedi'u capio ai peidio pan fyddaf yn ailsefyll arholiadau?

·         Fydd cyfle i mi ailsefyll arholiadau yn fy mlwyddyn olaf?

Rheoliadau Asesu Peirianneg

Myfyrwyr Peirianneg