RHEOLIADAU ASESU

Gallwch ddod o hyd i grynodeb o'r rheoliadau asesu ar gyfer eich cwrs yn yr adrannau isod, gan gynnwys canllawiau ynghylch yr hyn y bydd angen i chi ei gyflawni er mwyn pasio'r flwyddyn/graddio a sut caiff eich gradd ei chyfrifo.  

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalen we sy'n ateb cwestiynau cyffredin ynghylch canlyniadau

Rheoliadau Asesu Peirianneg

Myfyrwyr Peirianneg

Os hoffech drafod y rheoliadau asesu ar gyfer eich cwrs, a wnewch chi gysylltu â'r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr