Tim

Tim Gwybodaeth A Phrofiad Myfyrwyr Y Gyfadran Gwyddoniaeth A Pheirianneg

Cysyllta â ni am gymorth ac arweiniad anfeirniadol.

Tîm Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

  • E-bost StudentSupport-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm).
  • Ffoniwch +44 (0) 1792 295514 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am - 12pm a 2 - 4pm).
  • Sgwrs Fyw (dydd Llun i ddydd Gwener, 2 - 4pm yn ystod y tymor).
  • Zoom drwy apwyntiad (e-bostiwch y tîm i drefnu hyn).
  • WeChat: SwanseaFSE. Dim ond ar ddydd Mawrth y mae WeChat yn cael ei fonitro.
  • Ymweld i sgwrsio â rhywun o'r tîm yn bersonol ar y ddau gampws:
    • Derbynfa Adeilad Canolog Peirianneg ar Gampws y Bae, 10am-12pm a 2 - 4pm (dydd Llun i ddydd Gwener).
    • Derbynfa Campws y Parc yn Ystafell 223c, Adeilad Wallace, 10am – 12pm a 2 - 4pm (dydd Llun i ddydd Gwener).

Ddim yn siŵr ble mae'r adeiladau hyn? Gweler y mapiau o Gampws Singleton a Champws y Bae i gael mwy o fanylion.

*Sylwer bod yr holl amserau wedi'u rhestru'n unol ag Amser Safonol Prydain.

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL AR EICH CYFER

Gwyliwch y fideo hwn i ganfod mwy am y cysylltiadau Academaidd a Chymorth y mae gennych fynediad atynt yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Cewch fanylion rhagor o gysylltiadau sydd ar gael yn y Brifysgol isod.