Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Tim

Tîm Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

  • E-bost StudentSupport-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm).
  • Ffoniwch +44 (0) 1792 295514 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am - 12pm a 2 - 4pm).
  • Sgwrs Fyw (dydd Llun i ddydd Gwener, 2 - 4pm yn ystod y tymor).
  • Zoom drwy apwyntiad (e-bostiwch y tîm i drefnu hyn).
  • WeChat: SwanseaFSE
  • Ymweld i sgwrsio â rhywun o'r tîm yn bersonol ar y ddau gampws:
    • Derbynfa Adeilad Canolog Peirianneg ar Gampws y Bae, 10am-12pm a 2 - 4pm (dydd Llun i ddydd Gwener).
    • Derbynfa Campws y Parc yn Ystafell 223c, Adeilad Wallace, 10am – 12pm a 2 - 4pm (dydd Llun i ddydd Gwener).

Ddim yn siŵr ble mae'r adeiladau hyn? Gweler y mapiau o Gampws Singleton a Champws y Bae i gael mwy o fanylion.

*Sylwer bod yr holl amserau wedi'u rhestru'n unol ag Amser Safonol Prydain.

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL AR EICH CYFER

Gwyliwch y fideo hwn i ganfod mwy am y cysylltiadau Academaidd a Chymorth y mae gennych fynediad atynt yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Cewch fanylion rhagor o gysylltiadau sydd ar gael yn y Brifysgol isod.

Gwybodaeth am gymorth yn y Gyfadran fesul pwnc.

Cysylltiadau yn y Gyfadran

Yr holl bobl allweddol yn y Gyfadran a all eich helpu chi yn ystod eich astudiaethau.

Ffynonellau Cymorth Academaidd

Gohirio Astudiaethau

Dysgwch ragor am eich opsiynau os oes angen seibiant o'ch astudiaethau arnoch.

Atal dros dro astudiaethau

Trosglwyddo

Dysgwch ragor am y broses os ydych chi'n ystyried trosglwyddo i gwrs newydd.

Trosglwyddiadau Cwrs