Gwasanaeth Galw Iechyd Cymru 111

I gael cymorth iechyd meddwl ar frys ffoniwch 111 a phwyso RHIF 2

Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl o bob oed, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ym mhob rhan o Gymru, i sicrhau bod pobl sydd angen cymorth yn gallu cael gafael arno’n gyflym pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun ar frys am eich iechyd meddwl, neu os ydych chi'n poeni am aelod o'r teulu, ffoniwch GIG 111 Cymru a dewis opsiwn 2 i gael eich cysylltu’n uniongyrchol â gweithiwr iechyd meddwl professiynol yn eich ardal.

Gallwch ffonio am ddim o linell ffôn neu ffôn symudol, hyd yn oed os nad oes gennych gredyd ar ôl.

Croesawir galwadau yn Gymraeg.

Ffoniwch 111 os oes angen y canlynol arnoch:

  • Cymorth meddygol brys, ond nid yw’n argyfwng 999
  • Rydych chi'n meddwl bod angen i chi fynd i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys neu mae angen gwasanaeth gofal brys arall y GIG arnoch
  • Nid ydych chi’n gwybod pwy i'w ffonio neu nid oes gennych feddyg teulu y gallwch ei ffonio
  • Mae angen gwybodaeth iechyd neu sicrwydd am yr hyn i'w wneud nesaf

Gall ymgynghorwyr 111:

  • Roi cyngor meddygol
  • Eich cysylltu â meddyg teulu lleol sy'n darparu gwasanaeth y tu allan i oriau
  • Eich cyfeirio at ddeintydd brys
  • Eich cysylltu â gwasanaethau cymorth iechyd meddwl
  • Eich cyfeirio at adran damweiniau ac achosion brys – gallant hyd yn oed alw am ambiwlans ar eich rhan