Dyma restr o rifau ffôn defnyddiol ar gyfer asiantaethau a sefydliadau rhag ofn y bydd angen i chi siarad â rhywun wrth aros am unrhyw gymorth neu.