Gweler isod y camau y bydd rhaid i chi eu cymryd wrth wneud cais i drosglwyddo i gwrs arall a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau neu broblemau.