Gweler isod y camau y bydd rhaid i chi eu cymryd wrth wneud cais i drosglwyddo i gwrs arall a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau neu broblemau.

Os oes gennyt ti gwestiynau am drosglwyddo dy gwrs, e-bostia'r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr am arweiniad.