Gwybodaeth am y Sesiynau Cymorth

Drwy gydol y flwyddyn, mae’r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr yn cynnal sesiynau pwrpasol ar y pynciau presennol sy’n effeithio arnoch chi. Sgroliwch i lawr i weld yr hyn a gynllunnir a chadw eich lle chi i ymuno!

Digwyddiadau wyneb yn wyneb