Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dyddiadau Arholiadau

Mae cyfnodau asesu'r Brifysgol fel a ganlyn:

CyfnodDyddiadau
Ionawr 7 - 24 Ionawr 2020
Mai/Mehefin 11 Mai - 5 Mehefin 2020
Awst 10 - 28 Awst 2020

Dyddiadau Allweddol

I fyfyrwyr sy'n derbyn darpariaethau ychwanegol ar gyfer eu harholiadau, bydd rhaid i chi wneud trefniadau gyda'r Swyddfa Arholiadau cyn canol dydd ar y dyddiadau canlynol:

SesiwnDyddiad
Ionawr 25 Tachwedd 2018
Mai/Mehefin 30 Mawrth 2019
Cyfnod Atodol Mis Awst 27 Gorffennaf 2019

 

AMSERLENNI ARHOLIADAU

Y Swyddfa Arholiadau sy'n paratoi amserlenni arholiadau a chânt eu cyhoeddi o leiaf 4 wythnos cyn yr arholiad cyntaf.

Cewch fersiwn personol o'ch amserlen ar y Fewnrwyd, yn eich Cofnod Myfyriwr.

Darperir amserlenni ar gyfer sesiynau asesu atodol o bell i fyfyrwyr gan eu Hysgol/Coleg. Nid oes modd addasu’r amserlen i weddu gofynion unigol, rhwymedigaethau crefyddol neu wyliau.

LLEOLIADAU ARHOLIADAU

Cynhelir eich arholiadau mewn amrywiaeth o leoliadau, ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae, yn ogystal â mewn lleoliadau allanol. Gallwch weld manylion am y rhain, gan gynnwys mapiau a threfniadau teithio, isod.

Cliciwch yma i gael cyfeiriadau a map o Gampws Parc Singleton

AdeiladYstafell
Tŷ Fulton Darlithfeydd A, B ac C
Adeilad Talbot Ystafelloedd 38 a 39
Keir Hardie Ystafelloedd 130, 216 a 230
Tŷ'r Undeb Labordy Cyfrifiaduron 302

Cliciwch yma i gael cyfeiriadau a map o Gampws y Bae

AdeiladYstafell
Y Neuadd Fawr Awditoriwm
Y Coleg Ystafelloedd 101-106, 201-206
Yr Ysgol Reolaeth Ystafelloedd 011, 101, 102, 110, 117, 247
Y Twyni Ystafell 002

Lleoliadau Allanol

Lleoliad AllanolCyfeiriad
Neuadd Brangwyn

Neuadd y Ddinas, Parc Victoria, Heol Neuadd y Ddinas De, Abertawe SA1 4PE

Mae mynediad drwy’r grisiau sy’n arwain at y prif ddrysau ar Heol Neuadd y Ddinas De. Mae mynediad i bobl anabl ar ochr dde’r brif fynedfa.

Neuadd Chwaraeon

Nesaf at Bwll Cenedlaethol Cymru, Lôn Sgeti, Abertawe SA2 8QG

Mae mynediad drwy’r gât mynediad i gerddwyr oddi ar Lôn Sgeti. Ewch heibio adeilad y Pafiliwn ar y chwith, yna dilynwch yr heol i’r chwith wrth iddi fynd i lawr y llethr i’r Neuadd Chwaraeon. Mae mynediad i’r ganolfan arholiadau ar gyfer pawb drwy’r ddau ddrws yn union o’ch blaen.

Sylwer, nifer cyfyngedig yn unig o leoedd parcio ar y stryd neu dalu ac arddangos sydd ar gael ger lleoliadau allanol, felly cynlluniwch eich taith ymlaen llaw.