Neuadd Brangwyn

Map yn dangos lleoliad Neuadd Brangwyn yn Abertawe

Neuadd y Ddinas,
Parc Victoria,
Heol Neuadd y Ddinas De,
Abertawe
SA1 4PE

Os ydych chi'n mynd oddi ar fws arholiad yn The Slip, mae angen i chi groesi'r ffordd, cerdded heibio'r fflatiau, a chroesi eto wrth y groesfan sebra ger Parc Fictoria. Fe welwch Neuadd Brangwyn o'ch blaen.

Mae'r fynedfa drwy'r grisiau sy'n arwain at y prif ddrysau ar Heol y Guildhall South. Mae mynediad i'r anabl i'r dde o'r brif fynedfa.

Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Map yn dangos lleoliad Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Lôn Sgeti,
Abertawe
SA2 8QG

Mae'r fynedfa drwy'r giât mynediad i gerddwyr oddi ar Lôn Sgeti. Ewch heibio adeilad y Pafiliwn ar y chwith, yna ewch i'r chwith a dilynwch y ffordd sy'n fforchio i lawr y llethr i'r Neuadd Chwaraeon. Mae'r holl fynediad i'r lleoliad arholiadau drwy'r ddau ddrws yn union o'ch blaen.