Rydym yn deall y gall ffactorau gwahanol, gan gynnwys amgylchiadau esgusodol, effeithio ar eich astudiaethau a'ch paratoadau ar gyfer asesiadau. Os bydd unrhyw amgylchiadau'n effeithio ar eich gallu i gwblhau neu gyflwyno asesiad, yna mae gennych yr opsiwn i gyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol. Gall hyn ymwneud ag asesiadau parhaus a/neu arholiadau terfynol. Darllenwch y prosesau amgylchiadau esgusodol isod.  

Sut i gyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol ar gyfer ...