Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cysylltu â ni: Os nad ydych chi'n siŵr ynghylch rhywbeth isod, cysylltwch â'r Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Amgylchiadau Esgusodol