Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Os oes arnoch angen cyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol ar gyfer asesiad parhaus (megis prawf dosbarth, aseiniadau gwaith cwrs neu weithgareddau addysgu gorfodol), darllenwch yr wybodaeth isod yn ofalus. Os oes arnoch angen gofyn i ohirio arholiad a gynhelir yn ystod cyfnod arholi mis Mai/Mehefin 2023, darllenwch ein harweiniad ynghylch Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer Asesiadau Terfynol.

Os nad ydych chi'n siŵr ynghylch rhywbeth isod, cysylltwch â'r Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr. Am fanylion pellach, darllenwch ganllawiau'r Brifysgol ar Amgylchiadau Esgusodolhefyd, a'r canllawiau ar Amgylchiadau Esgusodol a Goblygiadau Ariannol sydd ar gael gan Arian@BywydCampws.

Cofrestrwch gyda meddyg teulu yn Abertawe nawr er mwyn gallu cyrchu cymorth os byddwch yn sâl neu'n profi problemau iechyd. Gall meddyg teulu hefyd ddarparu dogfennau meddygol i chi sy'n esbonio eich salwch neu eich cyflwr, os bydd angen tystiolaeth ategol arnoch ar gyfer cais am amgylchiadau esgusodol.  

Os ydych yn profi amgylchiadau esgusodol argymhellwn eich bod yn gwylio'r fideo hwn ac yn darllen y Cwestiynau Cyffredin isod. Os oes gennych gwestiynau am dystiolaeth ategol briodol, cysylltwch â'r tîm Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr am arweiniad.

CWESTIYNAU CYFFREDIN YNGHYLCH AMGYLCHIADAU ESGUSODOL