Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
iechyd

Mae gofalu am eich iechyd ar ôl i chi adael gartref a dechrau byw yn annibynnol fel myfyriwr yn bwysig. Mae gwneud hyn nid yn unig o fudd i'ch hun ond gall hefyd gael effaith ar eich cyd-fyfyrwyr yng nghymuned y Brifysgol.