Croeso i LLESIANT@BYWYDCAMPWS


Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol i fyfyrwyr yn ogystal â chyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol.

Mae ein tudalennau Cyngor Lles isod yn cynnig arweiniad ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â lles. Os ydych yn dal i fod eisiau siarad ag aelod o'r tîm, e-bostiwch welfare.campuslife@swansea.ac.uk.

Os oes gennych bryderon am eich astudiaethau academaidd, cysylltwch â Thîm Gwybodaeth / Profiad Myfyrwyr eich Cyfadran.


Cymorth rydyn ni'n ei ddarparu i fyfyrwyr