Y Gyfadran yn cydnabod y gall fod rhaid i fyfyriwr gael seibiant o'i raglen oherwydd salwch, amgylchiadau personol eithriadol, rhesymau ariannol neu pan fydd y myfyriwr yn bwriadu trosglwyddo i raglen arall. 'Gohirio' yw'r term a ddefnyddir am hyn a bydd yn golygu rhoi eich astudiaethau academaidd o'r neilltu am weddill y flwyddyn academaidd.

Gallwch wneud cais i ohirio'ch astudiaethau tan ddiwrnod cyntaf Tymor yr Gwanwyn. Cliciwch yma i weld dyddiadau tymhorau'r Brifysgol. Rhaid i unrhyw gais i ohirio sy’n cael ei wneud ar ôl yr adeg hon fod yn seiliedig ar iechyd neu resymau anorchfygol eraill a rhaid cyflwyno dogfennaeth ategol.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2023/24 y dyddiad terfyn cyffredinol ar gyfer gohirio eich astudiaethau yw 15 Ebrill 2024. Fodd, bynnag, os oes angen i chi ohirio oherwydd rhesymau iechyd, y dyddiad terfyn ar gyfer gohirio eich astudiaethau yw 10 Mai 2024.

Edrychwch ar y camau isod y bydd rhaid eu dilyn os ydych yn ystyried gohirio'ch astudiaethau.