Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Oes gennych chi gwestiwn?

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau na chawsant eu hateb? Gallwch chi edrych ar mychhshub, e-bost mychhshub@swansea.ac.uk neu wirio eich llawlyfr lefel rhaglen am ganllaw penodol.

MyCHHSHub

Cwestiynau Ac Atebion Pellach Am Sefydlu

Cyrraedd yn Hwyr a Chofrestru’n Hwyr

Asesiadau ac Amserlennu

Cefnogaeth Myfyriwr

Llais y Myfyriwr

Gwybodaeth Bwrsari (Rhaglenni a Gomisinwyd)

Canllaw Lleoliadau

Meddalwedd & IT

Cyrchu Adnoddau