Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Myfyrwyr y mae Angen Darpariaeth Ychwanegol Arnynt

I dderbyn darpariaeth ychwanegol ar gyfer eich arholiadau, bydd rhaid i chi gysylltu â'r Swyddfa Anableddau neu'r Gwasanaethau Lles yn y lle cyntaf.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd darpariaeth ychwanegol ar gael i chi yn Abertawe hyd yn oed os oedd ar gael i chi yn yr ysgol neu gan eich darparwr addysg blaenorol. Rhaid i bob myfyriwr gael ei ailasesu.

Mae'n rhaid eich bod wedi cael eich asesu gan y Swyddfa Anableddau/Gwasanaethau Lles a rhaid i chi gwrdd â'r Swyddfa Arholiadau erbyn y dyddiadau cau penodol; fel arall, ni fyddwch yn cael darpariaeth ychwanegol ar gyfer eich arholiadau yn y sesiwn honno. I weld dyddiadau cau'r sesiynau academaidd, ewch i'r adran Dyddiadau Allweddol.