Child feet

Efallai fod gennych chi deimladau cymysg ar ôl darganfod eich bod chi neu eich partner yn feichiog. Efallai fod hyn yn destun cyffro i chi yn ogystal â bod yn destun pryder am y newidiadau sydd i ddod.  

Mae ein Prifysgol yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd lle caiff ein holl fyfyrwyr eu cefnogi’n llawn a'u trin â thegwch, urddas a pharch drwy gydol eu hastudiaethau.  

Dylech roi gwybod i'ch Tiwtor Personol a Thîm Cymorth Myfyrwyr y Gyfadran am y beichiogrwydd cyn gynted â phosib. Bydd y rhain yn sicrhau eich bod yn hollol ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael i chi, yn creu cynllun cydgysylltiedig ac yn trefnu asesiad risg.  

Cwestiynau Cyffredin

Cymorth Ychwanegol

Cefnogaeth i roi'r gorau i smygu yn ystod beichiogrwydd