Mae'r tîm yn gallu gwrando ar eich cwestiynau neu'ch problemau a'ch helpu i gysylltu â'r gwasanaeth cymorth mwyaf priodol. Gweler isod grynodeb o'r prif wasanaethau rydym yn cyfeirio myfyrwyr atynt neu edrychwch ar dudalen Cymorth a Lles MyUni am restr fwy cynhwysfawr.