llun bwlio

Bwlio ac Aflonyddu

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith ac addysgu nad yw'n cynnwys unrhyw aflonyddu.  Disgwylir bod gan bob aelod o'r Brifysgol, boed yn weithwyr neu'n fyfyrwyr, rôl arbennig i'w chwarae o ran creu a chynnal amgylchedd lle ystyrir pob math o aflonyddu yn annerbyniol.

Bydd y Brifysgol yn ystyried unrhyw ddigwyddiad o aflonyddu yn fater difrifol. Mewn achosion lle caiff cyhuddiad o aflonyddu ei brofi, gall camau disgyblu gael eu cymryd yn erbyn yr aflonyddydd gan gynnwys colli swydd neu ddiarddeliad.