Mae'r Weithdrefn Apeliadau'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n cael eu rhwystro rhag parhau i astudio yng nghanol lefel neu ran; myfyrwyr sy'n methu cymhwyso i symud i gam nesaf eu hastudiaethau; myfyrwyr sydd am apelio yn erbyn canlyniad terfynol neu ddyfarniad cymhwyster gadael; a myfyrwyr y mae penderfyniad dilyniant yn cael effaith sylweddol ar eu canlyniadau yn gyffredinol.

Mae'r Weithdrefn Apeliadau ar gael ar-lein yn: Gweithdrefn Apeliadau Academaidd