Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae cangen leol yr Undeb Prifysgolion a Cholegau wedi rhoi gwybod i Brifysgol Abertawe y bydd tri diwrnod o streicio ar 24, 25 a 30 Tachwedd 2022.

Mae'r UCU yn cynnal ymgyrch genedlaethol sy'n galw ar ei aelodau i gymryd camau gweithredu diwydiannol er mwyn cefnogi ei anghydfod ynghylch yr hawliad cyflog cenedlaethol, yn ogystal â'i anghydfod ynghylch newidiadau i Gynllun Blwydd-dal y Prifysgolion (USS).