Mae UCU Abertawe wedi cadarnhau na fyddan nhw'n cymryd rhan yn y streic genedlaethol dros 5 diwrnod rhwng 25 a 29 Medi 2023.

Felly ni fydd streic yn ein prifysgol yn ystod y cyfnod hwn.

 

I'r myfyrwyr hynny y mae'r boicot marcio ac asesu'n effeithio arnyn nhw, bydd yr egwyddorion allweddol isod yn berthnasol:

Amrywiol