Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael gwybod gan gangen leol yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) y cynhelir streic am 5 niwrnod o 28 Mawrth

Mae'r UCU yn cynnal ymgyrch genedlaethol sy'n galw ar ei aelodau i gymryd camau gweithredu diwydiannol er mwyn cefnogi ei anghydfod ynghylch yr hawliad cyflog cenedlaethol, yn ogystal â'i anghydfod ynghylch newidiadau i Gynllun Blwydd-dal y Prifysgolion (USS).