Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i dudalennau MyUni Arian@BywydCampws Prifysgol Abertawe.

Mae ein tudalennau’n llawn gwybodaeth, cyngor ac argymhellion sy’n ymwneud ag arian myfyrwyr. Gallwch hefyd ddod o hyd i’n taflenni gwybodaeth, ffurflenni cyflwyno cais i’r Gronfa Cyfle, cyflwyniadau Arian@BywydCAmpws a llu o bethau defnyddiol eraill.

Ewch ar ein tudalennau Cyllid Myfyrwyr i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu myfyrwyr.

PWYSIG – Cyllid Myfyrwyr ar gyfer y Broses Glirio 

Os hoffech wybod sut bydd mynd drwy’r broses glirio’n effeithio ar gyllid myfyrwyr, gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/clearing/finance-for-clearing/. Nid yw hi’n rhy hwyr i gyflwyno cais am gyllid myfyrwyr – cyflwynwch gais nawr! Os yw eich cwrs wedi newid o’r un gwreiddiol ar eich cais am Gyllid Myfyrwyr (drwy’r broses glirio), ni ddylai hyn effeithio ar eich hawl i gael cyllid myfyrwyr ond bydd angen i chi ddiweddaru eich cais ar-lein gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Y ffordd gyflymaf o wneud hyn yw drwy eich cyfrif Cyllid Myfyrwyr ar-lein. Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi creu canllaw hwylus sy’n chwalu’r mythau

Cyhoeddiadau

Arian@BywydCampws Adnoddau

CANLLAWIAU AC AWGRYMIADAU ARBED ARIAN

Arbedwch arian ar eich costau beunyddiol gyda’n haciau bywyd ac arian!

Addewid Stand Alone

Cymraeg

Gwybodaeth Gyffredinol