Graddau Meistr: Tynnu'n Ôl, Gohirio, Ail-wneud neu Drosglwyddo

Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymdrin â goblygiadau ariannol Tynnu'n ôl, Gohirio, Ail-wneud neu Drosglwyddo ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig sy’n derbyn cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a Student Finance England.

I gael cyngor ar Ffioedd Dysgu, darllenwch yr wybodaeth yma.

Tabl Astudio Blaenorol/Cyllid

Gall y tabl canlynol fod yn ddefnyddiol os ydych yn ystyried astudio ar lefel Meistr eto yn y dyfodol.

Cymhwyster cyfwerth neu uwch wedi'i ennill?

Cyllid ar gyfer cwrs Meistr ôl-raddedig wedi'i dderbyn o'r blaen?

Cyllid ar gyfer Cwrs Meistr ôl-raddedig ar gael?

Nac ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy*

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

*Oni bai y dyfarnwyd Rhesymau Personol Anorchfygol. Gweler yr adran 'Tynnu'n Ôl' uchod.

Ymholiadau eraill?

Ffoniwch Arian@BywydCampws ar 01792 606699 neu e-bostiwch money.campuslife@abertawe.ac.uk Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw un o e-byst neu staff Arian@BywydCampws