GWNEUD CWYN

Os nad ydych yn fodlon ar eich dysgu, eich addysgu, y cyfleusterau neu’r gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol, ac rydych yn dymuno gwneud cwyn, cliciwch yma am ragor o wybodaeth: Cwynion

Os ydych yn teimlo bod myfyriwr neu aelod o staff o Brifysgol Abertawe yn aflonyddu arnoch neu’n eich bwlio, cliciwch yma am ragor o wybodaeth Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio.