Cwynion

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau ei bod yn darparu profiad addysgol o safon ar gyfer ei myfyrwyr, ynghyd â gwasanaethau a chyfleusterau academaidd, gweinyddol a lles addas. Fodd bynnag, gallai achlysuron godi pan fydd myfyrwyr yn teimlo’n anfodlon ar y dysgu a’r addysgu, y cyfleusterau, neu’r gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol, neu ar weithredu neu ddiffyg gweithredu gan y Brifysgol neu ei staff.

Canllaw cyflym am gwynion i fyfyrwyr.

Dyma ganllaw i fyfyrwyr sy’n ystyried gwneud cwyn, Gweithdrefn Gwyno Iawn y Brifysgol.