Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig canllawiau i agweddau allweddol y broses ymgeisio:

Graduate Prospects: 

 • Llenwi ffurflenni cais
 • Cwestiynau ac atebion enghreifftiol mewn ceisiadau Blogiau chwilio am swydd – astudiaethau achos unigol

TARGETjobs: 

 • Cynllunio a gwneud ceisiadau
  • Ymchwilio i gyflogwyr a chynghorion ar gynllunio ceisiadau
  • Mynd i’r afael â ffurflenni cais a datganiadau personol
  • Gwneud ceisiadau ar antur
  • Amgylchiadau lliniarol ar gyfer ceisiadau swydd a sut i’w datgelu
 • Derbyn cynnig swydd ac ymdopi â gwrthodiadau

Datganiadau personol - adnoddau:

Sut allaf lunio ceisiadau mwy effeithiol?

Cewch ddatblygu'ch sgiliau o ran llunio ceisiadau trwy ddefnyddio'r adnoddau hyn:-

Fideo: Ffurflen gais lwyddiannus (Sylwer: bydd angen mewngofnodi i Myfyrio i wylio'r fideo hwn)

Abintegro Careers Portal:  Cover Letter Builder (Nodyn: bydd angen mewngofnodi i Myfyrio i wylio'r fideo hwn).

Sut allaf gael cymorth gyda'm ffurflen gais?

Ar ôl i chi ddrafftio'ch ffurflen gais, efallai y byddwch yn dymuno cael rhywfaint o adborth amdani cyn ei chyflwyno. Er mwyn gwneud hynny, cliciwch yma os ydych chi eisiau siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd.