Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Pa mor hir ddylai fy CV fod?

Mae CV safonol yn ddwy dudalen A4 lawn. Cewch ragor o syniadau o ran cynyddu lle i'r eithaf a fformatio yma: 
How to format your CV (CV – canllawiau fformatio)

Pa wybodaeth ddylwn ei chynnwys yn fy CV?

Dylech geisio cynnwys y wybodaeth ganlynol yn eich CV -

  • Manylion cyswllt: Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn amlwg, wedi'u diweddaru ac yn broffesiynol.
  • Cymwysterau ac Addysg: Cofiwch gynnwys crynodeb o'ch gradd gyfredol.
  • Profiad Gwaith: Dylech gynnwys profiad gwaith, gan ddechrau gyda'r mwyaf diweddar.
  • Profiad Gwirfoddol: Dylech gynnwys unrhyw waith gwirfoddol, gan ddechrau gyda'r mwyaf diweddar.
  • Cyflawniadau: Os oes gennych unrhyw gyflawniadau arbennig, gallwch gynnwys adran o'r rhain.

Sut ydw i'n trefnu hanes fy addysg a'm cymwysterau?

Ysgrifennwch eich CV yn nhrefn amser am yn ôl, gan ddechrau gyda'ch cymwysterau mwyaf diweddar neu'ch cymwysterau cyfredol yn gyntaf.

A ddylwn i gynnwys cyflawniadau academaidd neu allgyrsiol yn fy CV?

Yn bendant, oherwydd gall cyflawniadau megis swyddog, capten tîm chwaraeon, a rôl mewn cymdeithas neu Wobr Dug Caeredin ddangos sgiliau arweinyddiaeth ac mae cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yn bethau mae cyflogwyr yn eu hoffi. 

A ddylwn i gynnwys llythyr eglurhaol?

Dylech ddefnyddio llythyr eglurhaol os ydych chi wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer y rôl neu'r sefydliad rydych chi'n gwneud cais iddo. Dylech osgoi defnyddio llythyr eglurhaol generig am eu bod yn edrych fel nad ydych wedi mynd i lawer o ymdrech.  Defnyddiwch y llythyr eglurhaol i amlinellu eich sgiliau a'ch profiad a allai fod yn berthnasol ar gyfer y rôl. 

Sut ydw i'n trefnu fy addysg a'm cymwysterau?

Ysgrifennwch eich CV yn nhrefn amser am yn ôl, gan ddechrau gyda'ch cymwysterau mwyaf diweddar neu'ch cymwysterau cyfredol yn gyntaf.

Adnoddau:

 

 

Enghreifftiau o CVs da a gwael:

Good Computer Science CV CV Cyfrifiadureg Da

Bad Computer Science CV CV Cyfrifiadureg Gwael

Good Bioscience CV CV Biowyddorau Da

Bad Bioscience CV CV Biowyddorau Gwael

Good Maths CV CV Mathemateg Da

Bad Maths CV CV Mathemateg Gwael

Good Physics CV CV Ffiseg Da

Bad Physics CV CV Ffiseg Gwael

Good Geography CV CV Daearyddiaeth Da

Bad Geography CV CV Daearyddiaeth Gwael