Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
menyw yn edrych ar lyfrau

Trosedd academaidd yw llên-ladrad pan na chydnabyddir syniadau rhywun arall yn briodol. Mae hyn yn cynnwys cyfeirio'n anghywir, aralleirio'n wael, cyflwyno gwaith rhywun arall fel eich gwaith eich hunan, a hunan lên-ladrad. Ym Mhrifysgol Abertawe, mae staff academaidd yn defnyddio meddalwedd TurnItIn i'w helpu i adnabod gwaith sydd wedi'i lên-ladrata.

Mae'n bwysig nodi bod gwaith sydd wedi'i lên-ladrata yn cael ei gyfeirio ar gyfer achos camymddygiad academaidd, a all mewn rhai achosion arwain at gael eich diarddel o'r brifysgol. Gall torri cyfreithiau o ran hawlfraint hefyd arwain at ddirwyon ac achosion cyfreithiol.

Yn ogystal, mae'r sgiliau rydych yn eu dysgu i osgoi llên-ladrad, megis aralleirio a chyfeirio, yn cynrychioli agweddau allweddol ar ddysgu cysylltiedig a thrylwyredd proffesiynol, y bydd sefydliadau academaidd a chyflogwyr yn y dyfodol yn chwilio amdanynt.

Yr hyn y mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn ei gynnig

Yn ein cyrsiau, gweithdai a hyfforddiant ar-lein, rydym yn ymdrin â phynciau megis dyfynnu, aralleirio ac uniondeb academaidd. Gallwn eich helpu i nodi'r hyn yw llên-ladrad a sut i'w osgoi – gan ddechrau o gamau cynllunio gwaith ymchwil i'r drafft terfynol o'ch gwaith. Rydym yn dysgu strategaethau, a allai eich helpu i osgoi'r peryglon cyffredin sydd yn aml yn arwain at lên-ladrad.

Cymerwch olwg ar ...