person yn twyllo
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 2 awr

Fel myfyriwr, mae gweithio gydag uniondeb academaidd yn golygu eich bod yn cwblhau eich gwaith mewn modd gonest, teg a thryloyw.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl ffynonellau rydych yn eu cynnwys yn eich gwaith wedi’u priodoli’n gywir, eich bod yn dilyn rheoliadau arholiad neu nad ydych chi’n gweithio gydag eraill i gwblhau aseiniad unigol.

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddeall disgwyliadau Prifysgol Abertawe o ran uniondeb academaidd. Bydd yn trafod mathau gwahanol o gamymddygiad academaidd megis llên-ladrad a chydgynllwynio a sut i’w hosgoi. Bydd hefyd yn darparu awgrymiadau defnyddiol ynghylch sut i aralleirio a defnyddio dyfyniadau uniongyrchol, sy’n sgiliau hanfodol ar gyfer sicrhau uniondeb academaidd yn eich gwaith ysgrifennu.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor yr Hydref 2023

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Mercher 11eg Hydref
12:00 - 14:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Mercher 18fed Hydref
11:00 - 13:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Iau 19eg Hydref
10:00 - 12:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded heibio Adeilad yr Abaty ar Gampws Singleton

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Iau 9fed Tachwedd
13:00 - 15:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Mawrth 21ain Tachwedd
10:00 - 12:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded ar draws y sgwâr ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Mercher 22ain Tachwedd
12:00 - 14:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Mercher 6ed Rhagfyr
10:00 - 12:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr sy'n cerdded drwy Gampws Singleton

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Iau 7fed Rhagfyr
13:00 - 15:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Gwener 8fed Rhagfyr
10:00 - 12:00

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai