Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 4 wythnos 

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn eich helpu i ddysgu a datblygu sgiliau hanfodol i ysgrifennu traethawd academaidd effeithiol. Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch yn gwybod sut i gynllunio a strwythuro traethawd, sut i ddehongli teitl a sut i ddyfynnu ffynonellau'n gywir.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).


Maes llafur

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau dwy awr canlynol:

SESIWN UN: Dadansoddi teitlau a strwythuro traethodau

Mae’r dosbarth hwn yn defnyddio tacsonomeg Blooms fel fframwaith i ddechrau dadansoddi teitlau traethodau a lefel wahanol y dadansoddi efallai bydd ei hangen ar y darlithydd.Ar ôl dadansoddi nifer o deitlau, rydym yn symud ymlaen i ystyried cynllunio, gyda’r pwyslais ar ysgrifennu cynllun cynnar iawn y gellir ei ddefnyddio er mwyn llywio’r ymchwil.Yn olaf, mae’r sesiwn yn symud ymlaen i ystyried technegau ar gyfer symleiddio ymchwil, trwy ddefnyddio teitl enghreifftiol ac ystod o ddeunyddiau ymchwil.

 CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 13:00-15:00
Dydd Mercher 8fed Mawrth 2023, 14:00-16:00

CAMPYWS BAE
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 13:00-15:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Gwener 10fed Chwefror 2023, 10:00-12:00
Dydd Mercher 8fed Mawrth 2023, 10:00-12:00


SESIWN DAU: Cyflwyniadau a Dadl

Mae’r sesiwn hon yn cyflwyno’r syniad bod traethawd academaidd yn seiliedig ar un datganiad neu ddadl mewn thesis.Cyflwynir prif elfennau cyflwyniad effeithiol, a chaiff myfyrwyr gyfle i ddadansoddi nifer o enghreifftiau cyn ymarfer eu cyflwyniad eu hun.Gan symud ymlaen, rydym yn ystyried sut gellir datblygu dadl drwy’r traethawd, gan gyflwyno’r syniad o frawddegau testun sy’n ‘arwyddion’ i dywys y darllenydd.

 CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 13:00-15:00
Dydd Mercher 15fed Mawrth 2023, 14:00-16:00

CAMPYWS BAE
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 13:00-15:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Gwener 17eg Chwefror 2023, 10:00-12:00
Dydd Mercher 15fed Mawrth 2023, 10:00-12:00


SESIWN TRI: Datblygu Paragraffau - Cydlyniant a Rhuglder

Mae’r sesiwn hon yn ychwanegu at sut y datblygir dadleuon mewn traethawd drwy ddangos elfennau hanfodol paragraff llwyddiannus.Yn ogystal â chynnwys sut i ysgrifennu cymorth a chrynodebau effeithiol ar gyfer pob paragraff, mae’r sesiwn yn addysgu dyfeisiau cydlynol er mwyn hyrwyddo’r llif.

 CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 13:00-15:00
Dydd Mercher 22ain Mawrth 2023, 14:00-16:00

CAMPYWS BAE
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 13:00-15:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Gwener 24ain Chwefror 2023, 10:00-12:00
Dydd Mercher 22ain Mawrth 2023, 10:00-12:00


SESIWN PEDWAR: Arddull Academaidd, Golygu a Phrawf-ddarllen

Mae’r sesiwn hon yn ystyried sut i wneud ysgrifennu academaidd yn fwy darllenadwy drwy gyflwyno’r syniad o rythm, tôn a llais i fyfyrwyr.Yn ogystal â chynnwys y sylfeini o ran beth yw arddull academaidd, bydd yn ystyried sawl gwall cyffredin a sut i gael gwared â’r rhain wrth brawf-ddarllen yn effeithiol.

 CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 1af Mawrth 2023, 13:00-15:00
Dydd Mercher 1af Ebrill 2023, 14:00-16:00

CAMPYWS BAE
Dydd Mercher 1af Mawrth 2023, 13:00-15:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Gwener 3ydd Mawrth 2023, 10:00-12:00
Dydd Mercher 29ain Mawrth 2023, 10:00-12:00