Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Meistr a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 4 wythnos 
certificate  Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Bydd y cwrs hwn yn gwella eich gallu ysgrifennu academaidd trwy roi cyfle i chi ymarfer ysgrifennu traethodau mewn amgylchedd cefnogol o dan arweiniad Tiwtor Llwyddiant Academaidd. Gyda chyngor ar wneud dadl yn fwy strwythuredig, lleihau eich cyfrif geiriau, ac ysgrifennu Cyflwyniadau effeithiol, mae'r gyfres hon o weithdai yn ddefnyddiol i bob myfyriwr israddedig sydd am wneud cynnydd yn eu haseiniadau seiliedig ar draethawd.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.