Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Myfyrwyr ôl-raddedig sy'n astudio

Mae astudio ar lefel ôl-raddedig yn gyfle i ehangu ar yr hyn rydych eisoes wedi'i ddysgu yn rhan o'ch gradd israddedig – i ddatblygu eich dealltwriaeth o'r pwnc i'r lefel nesaf, ac arbenigo mewn maes penodol sydd o ddiddordeb i chi.

Er mwyn ennill y safonau sydd eu hangen ar gyfer astudio ar lefel ôl-raddedig, mae bron yn sicr y bydd angen i chi wella eich sgiliau astudio ymhellach. Disgwylir y bydd eich gwaith ymchwil a'ch lefelau dadansoddi yn fwy manwl a gwreiddiol. Bydd angen i'ch sgiliau cyfathrebu, yn ysgrifenedig ac ar lafar, fod yn uwch.

Yr hyn y mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn ei gynnig

Gallwn eich arwain drwy'r cyfnod heriol a gwerth chweil hwn. Mae ein staff wedi'u haddysgu i lefel gradd meistr neu'n uwch. Mae hefyd ganddynt flynyddoedd o brofiad wrth helpu myfyrwyr i gael pen ffordd drwy'r heriau penodol sy’n gysylltiedig ag astudio ar lefel ôl-raddedig. Mae ein cyrsiau a'n gweithdai yn tynnu ar gymysgedd o brofiadau personol ac astudiaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn cynnig canllaw hynod werthfawr i chi drwy eich amser fel myfyriwr ôl-raddedig.

Cymerwch olwg ar ...