Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Trosolwg
level of study Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 6 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr Doethuriaeth ac MRes. Mae'n canolbwyntio ar y sgiliau a'r technegau sy'n angenrheidiol i ysgrifennu'n llwyddiannus am ymchwil. Mewn amgylchedd cydweithredol, byddwch yn datblygu arferion ysgrifennu iach a chynhyrchiol, yn gwella'ch sgiliau ysgrifennu academaidd ac yn dysgu sut i asesu a gwella'ch traethawd hir, eich traethawd ymchwil neu'ch papur eich hun.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau awr ar-lein canlynol:

SESIWN UN: Arferion a dulliau; pwnc ac arddull; dadansoddi erthyglau

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu:

 • pwysigrwydd meithrin arferion ysgrifennu da
 • dulliau gwahanol sy’n gyffredin
 • i ddarllen fel ysgrifennwr
 • elfennau arddull academaidd effeithiol.

SESSIWN DAU: Strwythur a llif wrth ysgrifennu’n estynedig

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i:

 • ysgrifennu cyflwyniadau a chrynodebau effeithiol
 • gwella strwythur a llif yn eu hysgrifennu
 • creu lle ar gyfer eu hymchwil a dangos gwreiddioldeb
 • defnyddio patrymau cyffredinol i benodol a phenodol i gyffredinol yn effeithiol
 • strwythuro gwybodaeth yn rhesymegol o’r hen i’r newydd.

SESIWN TRI: Gweithio gyda’r llenyddiaeth ac ysgrifennu’n feirniadol

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu i:

 • gyfuno’r llenyddiaeth o gwmpas eu dadl eu hun
 • rhoi eu dadl eu hun yn y blaen mewn perthynas â’r llenyddiaeth drwy addasu’r Thema a’r Rheme
 • meithrin llais hyderus fel ysgrifennwr academaidd

SESIWN PEDWAR: Ysgrifennu am ddulliau ymchwil

Yn y sesiwn hon bydd myfyrwyr yn:

 • dysgu beth i’w gynnwys mewn penodau dylunio ymchwil
 • dysgu’r gwahaniaeth rhwng methodoleg a dulliau
 • dysgu am gwynion cyffredin arholwyr am benodau dylunio ymchwil
 • dysgu i esbonio’ch gwaith dylunio ymchwil eich hun yn eglur

SESSIWN PUMP: Dod i gasgliad: Trafodaethau a chasgliadau, Golygu a Phrawf-ddarllen

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn:

 • dysgu i strwythuro trafodaethau a chasgliadau
 • dysgu i wneud honiadau’n effeithiol
 • dysgu i roi tystiolaeth am honiadau’n effeithiol
 • datblygu strategaethau ar gyfer golygu a phrawf-ddarllen

SESSIWN CHWECH: Fformatio eich Thesis

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae gwaith sydd wedi’i gyflwyno’n dda yn cael graddau uwch. Bydd y gweithdy hwn ynghylch fformatio thesis yn  addysgu’r holl awgrymiadau ac argymhellion i chi er mwyn gwneud y gorau o Microsoft Word. Byddwch yn dysgu sut i fodloni safonau academaidd a rhoi golwg broffesiynol ar eich gwaith.