Trosolwg
level of study Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 6 wythnos
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr Doethuriaeth ac MRes. Mae'n canolbwyntio ar y sgiliau a'r technegau sy'n angenrheidiol i ysgrifennu'n llwyddiannus am ymchwil. Mewn amgylchedd cydweithredol, byddwch yn datblygu arferion ysgrifennu iach a chynhyrchiol, yn gwella'ch sgiliau ysgrifennu academaidd ac yn dysgu sut i asesu a gwella'ch traethawd hir, eich traethawd ymchwil neu'ch papur eich hun.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.