Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
pobl yn gweithio ar cyfrifiadur
Trosolwg
level of study Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
time taken to complete Pum sesiwn 2 awr (dyddiadau ychwanegol TBA ar gyfer recriwtio Cynghorydd Ysgrifennu Cymheiriaid)

Mae'r cwrs hwn bellach yn llawn. Efallai y bydd yn rhedeg eto'r tymor nesaf. Gwiriwch yn ôl ym mis Ionawr.

A hoffech wella'ch sgiliau ysgrifennu yn ogystal ag ennill profiad hollbwysig o fentora eraill? Ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, p'un ai eich bod eisiau gyrfa sy'n cynnwys addysgu, mentora neu reoli eraill ai peidio, gall y cynllun ymgynghorydd ysgrifennu cyfoedion roi cyfle i chi:

  • Derbyn hyfforddiant ymgynghorydd ysgrifennu am ddim wedi'i drefnu gan Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe
  • Datblygu a myfyrio ynghylch eich addysgeg eich hun, a dysgu sgiliau i'w trafod mewn ceisiadau am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA)
  • Gwella eich ysgrifennu eich hun
  • Gwella'ch cofnod cyflogadwyedd a dysgu sgiliau i fynegi'r sgiliau hyn i gyflogwyr yn y dyfodol
  • o Cynyddu ymwybyddiaeth o wasanaethau myfyrwyr i'w defnyddio mewn addysgu a'r tu hwnt
  • Ymunwch â chymuned o ymgynghorwyr ysgrifennu taledig ym Mhrifysgol Abertawe

Sylabws

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys y sylfaen wybodaeth angenrheidiol, methodoleg addysgu un i un, a datblygu'ch sgiliau bugeiliol a'ch gallu i gyfeirio at wasanaethau arbenigol pan fo'n berthnasol. Cyflwynir y cwrs gan ddarlithwyr o'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Mae'r hyfforddiant yn ategu thema Fframwaith Hyfforddiant PGR Prifysgol Abertawe, addysgu ac arddangos.

SESIWN UN

Dydd Mawrth 12fed Hydref 2021, 13:00-15:00

SESIWN DAU

Dydd Mercher 13eg Hydref 2021, 13:00-15:00

SESIWN TRI

Dydd Mawrth 19eg Hydref 2021, 13:00-15:00

SESIWN PEDWAR

Dydd Mercher 20ain Hydref 2021, 13:00-15:00

ASESIAD YMARFEROL

Slot hanner awr rhwng 13:00 a 15:00 naill ai ar ddydd Mawrth 2il neu ddydd Mercher 3ydd Tachwedd 2021

Unwaith i chi gwblhau'r hyfforddiant deuddydd, byddwch yn gymwys i wneud cais am swydd gyflogedig fel Ymgynghorydd Ysgrifennu gan Gymheiriaid.