Gliniadur gyda chodio LaTeX
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy dwy-awr sengl

Mae'r gweithdy hwn yn ganllaw i ddechreuwyr ar ysgrifennu dogfennau yn LaTeX gan ddefnyddio TeXworks. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ar gyfer y gweithdy hwn nac unrhyw iaith gyfrifiadurol arall, bydd yn ymdrin â hanfodion LaTeX gan gynnwys:

 • Strwythur y ddogfen
 • Cysodi Testun
 • Byrddau
 • Ffigurau
 • Hafaliadau
 • Mewnosod geirda

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

DOSBARTH SINGLETON

Dydd Mercher 14:00 - 16:00

 1. Dod i adnabod LaTeX
  - 21ain Chwefror
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Mawrth 15:00 - 17:00

 1. Dod i adnabod LaTeX
  - 30ain Ebrill
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Iau 13:00 - 15:00

 1. Dod i adnabod LaTeX
  - 2il Mai
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai