Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Gliniadur gyda chodio LaTeX
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy dwy-awr sengl

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mae'r gweithdy hwn yn ganllaw i ddechreuwyr ar ysgrifennu dogfennau yn LaTeX gan ddefnyddio TeXworks. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ar gyfer y gweithdy hwn nac unrhyw iaith gyfrifiadurol arall, bydd yn ymdrin â hanfodion LaTeX gan gynnwys:

  • Strwythur y ddogfen
  • Cysodi Testun
  • Byrddau
  • Ffigurau
  • Hafaliadau
  • Mewnosod cyfeiriadau

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 15:00-17:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 27ain Mawrth 2023, 15:00-17:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau, 30ain Mawrth, 2023, 14:00-16:00