Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Chwiliwch yma....

Darganfyddwch yr holl bethau sy’n ymwneud â chyflogadwyedd ar gyfer Peirianneg a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu gynigion, rhowch wybod i’r tîm.

 

Archebwch eich Rhith-alw heibio Ddwywaith yr wythnos bydd y tîm wrth law trwy sgwrs fideo lle gallwn drafod a helpu gydag unrhyw un o'ch ymholiadau cysylltiedig â chyflogadwyedd!

Gwybodaeth am gyflogadwyedd a chysylltiadau ar gyfer myfyrwyr presennol