Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Doethur mewn Meddygaeth (MD) trwy Waith a Gyhoeddwyd

Dylid darllen y rheoliadau academaidd hyn ar y cyd â’r Canllawiau canlynol o eiddo Prifysgol Abertawe, sy’n ymhelaethu ar y rheoliadau ac sy’n cynnig cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau:

  • Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil
  • Canllawiau ar gyfer y radd Doethur mewn Meddygaeth trwy Waith a Gyhoeddwyd
  • Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil