DERBYNIADAU, YMGEISWYR, GWEITHDREFNAU A GWNEUD CYNNYDD