Croeso i'r Diwylliant a Chyfathreb

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn yr Wythnos Groeso, 22-26 Ionawr. Bydd rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos a gobeithiwn y bydd hon yn rhoi digon o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i chi wrth i chi ddechrau eich rhaglen astudio. Bydd llawer o gyfleoedd hefyd i gymdeithasu â'r myfyrwyr eraill ar eich cwrs a dysgu am y cymorth a fydd ar gael i chi wrth i chi astudio.

Gallwch weld eich amserlen ar gyfer yr Wythnos Groeso isod, ac rydym yn eich annog i gymryd rhan mewn cynifer o'r gweithgareddau hyn â phosib.

Sylwer bod hon yn wahanol i'ch amserlen addysgu a fydd ar waith pan fydd y darlithoedd yn dechrau ddydd Llun 29 Ionawr.

Dydd Gwener 26 Ionawr

Sesiwn Camau Cyntaf: 10:00-11:00, Techniwm Digidol Ystafell 107

Dyma gyfle i gwrdd â'ch Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr a fydd yn cyflwyno'r platfformau a'r systemau TG allweddol y byddwch yn eu defnyddio wrth astudio, yn amlinellu'r cymorth academaidd a lles sydd ar gael ac yn esbonio ffyrdd ychwanegol o wneud y gorau o  fywyd myfyrwyr. 

 

 

Sgwrs Groeso: 11:00-12:00, Techniwm Digidol Ystafell 107

Dewch i gwrdd â chyfarwyddwr eich rhaglen a fydd yn cyflwyno eich rhaglen astudio, yn darparu gwybodaeth academaidd allweddol ac yn eich cyfeirio at adnoddau'r cwrs. 

 

 

Cinio: 12:00-13:00, Lle Astudio'r Techniwm Digidol

Mwynha bwffe ysgafn a dere i nabod myfyrwyr ôl-raddedig newydd eraill

 

 

Gweithdy Ysgrifennu Ôl-raddedig, 13:00-16:00, Tŷ’r Undeb Ystafell 303

Dere i baratoi dy hun ar gyfer llwyddiant academaidd yn y flwyddyn i ddod yn y sesiwn ryngweithiol hon a gyflwynir gan dimau rhaglen y Cyfryngau

 

Oes gennych gwestiynau?

Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr eich Ysgol fydd eich cyswllt cyntaf ar gyfer cael cyngor, cyfeirio ac ymholiadau cyffredinol. Cewch gyfle i gwrdd â'r tîm yn ystod yr Wythnos Groeso, yn y sesiynau Camau Cyntaf ac yn nigwyddiadau cymdeithasol eich Ysgol.

Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ac ar ôl i chi gyrraedd, galwch heibio i'w gweld yn Nerbynfa, Techniwm Digidol. 

Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin yn y Gyfadran. Os oes gennych ragor o gwestiynau, mae croeso i chi anfon e-bost atom ni!

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych unrhyw cwestiwn am eich amserlen, cysylltwch a studentsupport-cultureandcom@swansea.ac.uk