Wrth baratoi i fynychu'r Brifysgol efallai y byddwch yn ansicr ynghylch pa offer TG sydd ei angen arnoch ar gyfer eich astudiaethau. Mae'r canllaw hwn yn cynnig rhai awgrymiadau i'w hystyried wrth brynu. Noder: efallai bydd angen dyfais sydd â manyleb uwch ar gyfer rhai cyrsiau.

Er bod y canllaw canlynol yn cynnig cyngor ar y cymorth cyfrifiadurol a ddarperir gan Wasanaethau TG Prifysgol Abertawe, cynghorir pob myfyriwr i wirio gyda'i ysgol neu Goleg am ofynion TG adrannau penodol, a allai olygu’r angen am gymorth ychwanegol gan dimau TG yr adran.

Noder: er mwyn cael mynediad i rai o'r dolenni yn y canllaw hwn bydd angen i chi fod â mynediad eisoes i'ch cyfrif ym Mhrifysgol Abertawe, a’ch bod wedi gosod eich dull dilysu aml-ffactor.

Get Your Tech logo