P'un a ydych chi'n chwilio am le i ymlacio rhwng eich darlithoedd neu’n chwilio am rywle i fynd y tu allan i oriau gwaith arferol, mae gennym nifer o lefydd ar gael i chi ar Gampws y Bae.

Does dim gwahaniaeth i ba ysgol neu gyfadran rydych chi'n perthyn, mae'r lleoedd hyn ar gael i bob myfyriwr. Gofynnwn yn unig i chi ddefnyddio'r lleoedd hyn mewn ffordd ddiogel ac ystyriol. Rydym yn argymell eich bod chi'n lawrlwytho Safezone, yr ap diogelwch personol sydd ar gael i’w ddefnyddio ar y campws yn rhad ac am ddim. A pheidiwch ag anghofio darllen y Out of Hours Study Spaces Health & Safety Information Sheet.

Mae rhai o'r lleoedd hyn ar gael i chi eu defnyddio yn ystod oriau dysgu arferol, tra bod eraill ond ar gael y tu allan i oriau dysgu (nosweithiau a phenwythnosau).

Cliciwch ar y delweddau isod i ddarllen mwy am bob ardal unigol.

Cliciwch ary delweddau isod i ddarganfod mwy am ein mannau bwydo babanod ar y campws.