Parth Astudio Y Coleg
The College Study Zone
Parth Astudio Y Coleg

Oddi ar ardal y prif atriwm, mae’r parth astudio sydd ar lawr gwaelod adeilad y Coleg yn cynnig lle gwych i astudio. Mae'r gofod dysgu golau ac agored hwn yn cynnwys digon o seddi wrth ddesg, llefydd i wefru'ch dyfeisiau, a hyd yn oed rywfaint o olygfa dros y bae.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

Ewch ar daith rithwir

ROOM ICONS