MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Students

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle i astudo ym Mhrifysgol Abertawe ar raglen BSc (Anrh) Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau. Fy enw i yw Pete Brown, Cyfarwyddwr y Rhaglen a hoffwn gynnig croeso cynnes i chi gennyf innau a’r tîm. Ni allwn aros i gwrdd â chi ac roeddem am roi rhai hintiau ac  awgrymiadau pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer y cyfnod sefydlu. Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, edrychwch ar eich amserlen sefydlu yma a bydd holl ddolenni Zoom yn eich E-bost Croeso!

 

Ar y dudalen hon, fe welwch wybodaeth allweddol y gallwch gyfeirio ati cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cyffroi ynghylch dechrau yn y Brifysgol a gobeithio y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau sydd gennych. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyrraedd, ac na allwch ddod o hyd i'r ateb o fewn y tudalennau Cyfri'r Dyddiau i Abertawe, edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Profiad Myfyrwyr - eich siop un stop er gwybodaeth - Prifysgol Abertawe

CWRDD Â'R TÎM ADDYSGU

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

CYMDEITHASAU MYFYRWYR

Amserlen Sefydlu

yn dod cyn hir

yn dod cyn hir