Students on campus

Cyflwyniad i Brifysgol Abertawe

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n dychwelyd i.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n ymuno â ni ym mis Medi 2021, ewch i'r dudalen hon yn rheolaidd i gael diweddariadau pellach i'ch amserlen sefydlu pwnc.

Edrychwn ymlaen at gael cwrdd a chi i gyd cyn hir ac i roi croeso cynnes.

Canllaw ar gyfer dysgu o bell

typing