Croeso o'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Students walking on the beach with the Great Hall in the background

Croeso a llongyfarchiadau!

Rydyn ni wrth ein boddau’n croesawu ein myfyrwyr newydd i Abertawe. 

Myfyrwyr sy'n dechrau ym mis Ionawr 2024 – Bydd amserlenni Croeso a Sefydlu yn cael eu rhyddhau yn fuan, gwiriwch yn ôl i'r dudalen hon yn rheolaidd.

 Dyddiadau i'w cofio!

  • 15 Ionawr Cofrestru'n agor
  • 25 Ionawr Sesiynau Croeso a Sefydlu y Gyfadran
  • 29 Ionawr Addysgu'n dechrau.

Gwybodaeth Myfyrwyr

Rydym yma i helpu os oes gennych gwestiynau, angen cyngor neu os oes gennych amgylchiadau personol a allai fod angen cymorth.

Cysylltwch â'r tîm
Ffotograffau o'r tîm gwybodaeth myfyrwyr.

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL AR EICH CYFER

Gwyliwch y fideo hwn i ganfod mwy am y cysylltiadau Academaidd a Chymorth y mae gennych fynediad atynt yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg.