Croeso o'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Students walking on the beach with the Great Hall in the background

Croeso a llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Abertawe ac rydym yn gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at ymuno â'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe. 

Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth newydd yn gyson felly cofiwch wirio'r dudalen we bob wythnos am ddiweddariadau ynghylch amserlenni sefydlu, adnoddau, cysylltiadau a phopeth y mae ei angen arnoch i ddechrau eich astudiaethau.

Camau i'w cymryd!

  • Dilynwch ni ar Instagram! Dilynwch ni yn @scienceengineering_community i weld sut rydym yn paratoi i'ch croesawu!
  • Cofrestrwch: Bydd Cofrestru ar-lein yn agor ar 9 Medi 2024. Sylwer bod hwn yn gam pwysig ac ni chewch ymuno â sesiynau addysgu neu gyrchu cynnwys modiwlau tan y byddwch chi wedi cofrestru.
  • Cyrchwch Canvas: Dewch o hyd i HYB Cymunedol y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ar eich Dangosfwrdd Canvas a chymryd rhan yn y gweithgareddau cyn-cyrraedd.
  • Trefnwch eich amser cyrraedd: Cynhelir sesiynau sefydlu yn ystod yr Wythnos Groeso (23 – 27 Medi 2024).
  • Ewch i'r canlynol: Cymerwch ran yn yr holl weithgareddau Croeso a Sefydlu ac ewch i Ffair yr Holl Gyfadrannau ddydd Mercher 25 Medi yn Adeilad Taliesin ar Gampws Singleton neu ddydd Iau 26 Medi yn Adeilad Gogleddol Peirianneg ar Gampws y Bae i gwrdd â thimau allweddol, cael nwyddau am ddim a chymryd rhan mewn cystadlaethau i ennill gwobrau.
  • Gwiriwch: Gwiriwch dudalen Digwyddiadau (swansea-union.co.uk) am bethau i'w gwneud!

Cyfrifiadureg Uwch

Croeso Amserlenni

Students on a computer

Gwybodaeth Myfyrwyr

Rydym yma i helpu os oes gennych gwestiynau, angen cyngor neu os oes gennych amgylchiadau personol a allai fod angen cymorth.

Cysylltwch â'r tîm
Ffotograffau o'r tîm gwybodaeth myfyrwyr.