Mae’n amser gwych i fyfyrio ar eich sgiliau digidol. Mae technoleg yn rhan o’n bywyd pob dydd. Mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau digidol mewn ceisiadau am swyddi.