eisteddodd pedwar myfyriwr o amgylch y bwrdd

Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo mewn amgylchedd cadarn a chefnogol lle mae safon yr addysgu'n ardderchog. I'ch helpu i ddatblygu, mae'r Brifysgol yn amlygu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Brifysgol, gan eich Gyfadran/Ysgol a'r hyn rydym ni'n ei ddisgwyl gan ein myfyrwyr. Mae siarter myfyrwyr y Brifysgol yn crynhoi’r cyfrifoldebau hyn.