RYDYCH CHI WEDI GWNEUD GWAHANIAETH

Mae ein hymgyrch 'Gyda'n Gilydd Gwnaethom Newid' wedi taflu goleuni ar yr holl newidiadau gwych a gafwyd o ganlyniad i'ch adborth.

Nod yr ymgyrch yw eich cynnwys yn yr holl gamau gweithredu a wnaed sy'n seiliedig ar yr ymatebion i'r arolygon myfyrwyr, negeseuon ar Unitu, sylwadau mewn paneli Barn Myfyrwyr/grwpiau ffocws, a gweithgarwch cyfranogiad myfyrwyr arall. Drwy rannu eich barn, rydych chi'n ein helpu i wella profiad y myfyrwyr, felly diolch i chi!

Edrychwch ar y rhestr isod, neu edrychwch ar y map gerllaw iddi, i weld rhai o'r enghreifftiau o ran sut mae eich adborth wedi helpu i lywio ein Prifysgol.

Ar y cyd, rydym wedi cyflawni'r canlynol:

Students sitting at a table in Harbwr Fulton
Student studying
Student playing badminton
Image of local artist, Hasan Kamil, creating a mural at Bay Campus
Mobile phone with MySwansea app
Students working on laptops