Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
An open laptop on a white desk with a blue screen and the Unitu logo in white

Beth yw Unitu?

Llwyfan llais myfyrwyr yw Unitu.  Mae'n ardal ar-lein lle gall myfyrwyr, cynrychiolwyr a staff godi, trafod a datrys materion academaidd ynghyd â materion profiad myfyrwyr mwy cyffredinol.

Sut mae'n gweithio?

Mae Unitu wedi'i strwythuro fel bwrdd trafod, ac wedi'i rannu'n ddwy ardal. Yn yr ardal gyntaf, gall myfyrwyr ofyn cwestiynau, cynnig syniadau a chodi materion rhwng eu cyfoedion a'u grŵp pwnc. Os bydd pwnc yn cael digon o sylw, bydd Cynrychiolydd Myfyrwyr y maes pwnc hwnnw neu'r Cynrychiolydd Coleg yn symud y drafodaeth i'r ail ardal. Mae'r ail ardal wedi'i thorri'n dair isadran (Agored, Ar y Gweill ac Wedi Cau) lle gall staff gyfrannu at y drafodaeth a gweithio gyda myfyrwyr i ddatrys problemau ac i ddatblygu syniadau ymhellach.

Am ddisgrifiad manylach o sut mae Unitu yn gweithio, ac i weld yn union sut mae wedi'i strwythuro, gwyliwch y fideo ar ochr dde'r sgrin hon.

Dyma rai enghreifftiau o sut mae eich adborth wedi ein helpu ni i wneud gwellian

  • Bellach mae nifer o ardaloedd myfyrwyr newydd
  • Mae oriau agor ardal yr astudiaeth penwythnos wedi cael eu hymestyn mewn dau leoliad
  • Gosodwyd pwynt croesi newydd ar gampws y Bae
  • Arwyddion gwell ar gyfer pwyntiau ail-lenwi dŵr a roddwyd ar waith
  • Gwella WiFi yn y Bae preswylfeydd
  • Gosodwyd microdonnau yn Llyfrgell Singleton
Together we Changed Logo
Unitu logo

UNITU AR Y GO

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi lawrlwytho Unitu i'ch dyfeisiau personol, gan ei gwneud yn gyflym ac yn hawdd i chi roi eich adborth neu ganmoliaeth mewn amser real?:

Lawrlwytho o'r Apple App Store neu ei gael ar Google Play.